"Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry on tehnyt yhteistyötä työnohjaaja Anu Söderströmin kanssa liki viisi vuotta. Olemme tarjonneet jäsenillemme Anun vetämää ryhmätyönohjausta ensin pilottiryhmän kanssa, jossa oli mukana MALn jäseniä eri ammattitaustoista ja tapaamiset järjestettiin läsnätapaamisina. Koronaepidemian seurauksena siirryimme työnohjauksissa etätapaamisiin, joka mahdollisti osallistumisen asuinpaikasta riippumattomasti. Osa ryhmistämme on muodostettu tietyn ammatin tai työtehtävän osallistujista, jolloin osallistuja, joka on omalla työpaikallaan ainut ammattinsa edustaja, on päässyt jakamaan ajatuksiaan saman alan kollegoiden kanssa. Palautteet ovat olleet todella positiivisia."  (Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, MAL ry)

 

 

 

t

Asiakaspalautetta yksilötyönohjauksesta:

 

"MInua hyödytti se, että sain käytetyn toiminnan ja materiaalien kautta visualisoida ajatuksiani. Tykkäsin käyttämistäsi menetelmistä, esim. kuvat ja esineet" (toimintaterapeutti, 2023)

 

"Työnohjauksessa oli sopivasti aikaa reflektiolle. Esitit haastavia kysymyksiä sopivassa balanssissa." (toimintaterapeutti, kevät 2023)

 

 

 

 

 

 

 

Asiakaspalautetta ryhmätyönohjauksesta:

"Anu on lempeän jämäkkä työnohjaaja." (moniammatillisen sote-tiimin jäsen, kevät -23)

 

"Koin jokaisen osallistujan pääsevän ääneen ja puheenvuoroja jaettiin tasavertaisesti. Koin tärkeäksi huomioida puheenvuorojen lopulla myös heidät, jotka eivät kommentoineet "Olisitteko vielä halunneet lisätä jotain". Tämä loi tunteen, että jokainen meistä koettiin tärkeäksi ja huomioitiin.  (vertaistyönohjaukseen osallistunut tt, syksy -23)

 

"Työnohjaajan rauhallinen ja varma ote tilanteisiin teki ryhmässä olemisesta turvallista. Itselleni oman puhe- ja ajatustulvani hallinnointi on haastavaa, arvostin sitä, että koin tulevani viisaasti johdetuksi puheenvuorojen hallinnoinnin osalta."  (vertaistyönohjaukseen osallistunut tt, syksy -23)

 

Työnohjaaja ohjasi keskusteluja onnistuneesti ja luonnollisesti 
aiheesta toiseen, eivätkä tapaamiset menneet keskustelukerhoksi. 
Hyvä, ettei keskustelu rönsyillyt liikaa. Koin, että olimme 
ammattilaisen käsissä." (asioimistulkki, talvi 23/24)